1/4

Αγγειοχειρουργός

 • Αρτηρίες

 • Φλέβες

 • Λεμφαγγεία

 • Σύνδρομο εξόδου θώρακα [TOS]

Γενικός Χειρουργός

Αγγειακή πρόσβαση

 • Νεφρική διύλιση

 • Ενδοφλέβια θεραπεία

Λιγα λογια ....
DONATE
You can make a

difference

in your life
Λιγα στοιχεια...
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • w-facebook
 • White Google+ Icon